Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh 2022 - THCS Đức Giang

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đức Giang, Long Biên, Hà Nội năm học 2021 - 2022 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh 2022 - THCS Đức Giang

5. My sister often_________ old bottles for her unique collection.

A. makes       B. watches              C. arranges                       D. collects

6. She is a famous_________. I really love her voice and I often enjoy her sweet melody in my free time.

A. singer          B. composer                     C. actress                          D. painter

7. Children often _____________ a computer to search information for school work.

A. used           B. uses                              C. to use                           D. use

Lưu ý: Đáp án được đánh dấu màu vàng

De thi ki 1 lop 7 mon Anh 2022 - THCS Duc Giang

De thi ki 1 lop 7 mon Anh 2022 - THCS Duc Giang

De thi ki 1 lop 7 mon Anh 2022 - THCS Duc Giang

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh 2022 - THCS Đức Giang

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247