Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 7 - THCS Đức Giang 2022

Trường THCS Đức Giang tổ chức thi học kì 1 lớp 7 môn Sinh năm học 2021 - 2022, các em cùng tham khảo có đáp án chi tiết phía dưới.

Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 7 - THCS Đức Giang 2022

Câu 10: Phát biểu nào đúng khi nói về động vật nguyên sinh?

A. Chỉ sống kí sinh trong cơ thể người.    B. Cơ thể có cấu tạo đơn bào.       

C. Hình dạng luôn biến đổi.                      D. Không có khả năng sinh sản.

Câu 11: Nhóm động vật nguyên sinh nào sau đây sống kí sinh

A. Trùng giày, trùng sốt rét                       B. Trùng roi, trùng kiết lị

C. Trùng biến hình, trùng giày                  D. Trùng kiết lị, trùng sốt rét

Câu 12: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những động vật nguyên sinh có chân giả?

De thi ki 1 mon Sinh lop 7 - THCS Duc Giang 2022

De thi ki 1 mon Sinh lop 7 - THCS Duc Giang 2022

De thi ki 1 mon Sinh lop 7 - THCS Duc Giang 2022

Đáp án đề thi kì 1 môn Sinh lớp 7 - THCS Đức Giang 2022

Từ câu 1 đến câu 20: 0,35 điểm/ câu

Từ câu 21 đến 30: 0,3 điểm/câu

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.D

7.D

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.A

20.A

21.D

22.C

23.B

24.A

25.D

26.B

27.C

28.A

29.A

30.A

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 7 - THCS Đức Giang 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247