Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Tham khảo nội dung đề kiểm tra kì 1 môn Sinh lớp 8 sở GD Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 môn  Sinh lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Câu 1. Xương to ra về bề ngang là nhờ sự phân chia và hóa xương của các tế bào nằm ở vị trí nào sau đây?

A. Sụn xương.

B. Màng xương.

C. Mô xương cứng.

D. Mô xương xốp.

Câu 2. Khi chúng ta bị ong chích thì nọc độc của ong được xem là

A. chất kháng sinh.

B. kháng thể.

C. kháng nguyên.

D. prôtêin độc.

De thi ki 1 mon Sinh lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

Đáp án Đề thi kì 1 môn  Sinh lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

De thi ki 1 mon Sinh lop 8 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Sinh lớp 8 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247