Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 TH Yên Phú

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán trường TH Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên có đáp án.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 TH Yên Phú

Bài 3. Viết các số 5, 10, 7, 3, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 4. Viết phép tính thích hợp:

                 a)  Có               :   9 quả táo                        

                      Biếu bà       :   5 quả  táo                                

                      Còn lại        : … quả táo?   

De thi ki 1 mon Toan lop 1 nam 2019 - 2020 TH Yen Phu

Đáp án đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 TH Yên Phú

De thi ki 1 mon Toan lop 1 nam 2019 - 2020 TH Yen Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 TH Yên Phú

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!