Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - TH Vĩnh Thuận (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì 1 khối lớp 4 năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết trường tiểu học Vĩnh Thuận, Ninh Phước.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - TH Vĩnh Thuận

Câu 6: (M4 - 1 điểm) Trung bình cộng của ba số là 40. Số lớn nhất là 50; số bé nhất là 25. Em hãy tìm số còn lại.

Câu 7: (M4 - 1đ)  Tìm x biết rằng x là số chia hết cho cả 2 và 5

Và    x : 5  < 15 : 5

De thi ki 1 mon Toan lop 4 nam 2022 - TH Vinh Thuan (Co dap an)

De thi ki 1 mon Toan lop 4 nam 2022 - TH Vinh Thuan (Co dap an)

Đáp án Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - TH Vĩnh Thuận

De thi ki 1 mon Toan lop 4 nam 2022 - TH Vinh Thuan (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2022 - TH Vĩnh Thuận (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247