Đề thi kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Lai Thành

Đề kiểm tra kì 1 lớp 8 môn Anh năm học 2022 - 2023 trường THCS Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình có đáp án chi tiết các em tham khảo.

Quảng cáo

Đề thi kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Lai Thành

1. Find the word which has different sound in the part underlined

A. entertained           B. wandered            C. preserved              D. crossed

2. Find the word which has different stress

A. concentration        B. composition          C. consideration         D. conversation

3. While I …………the performance, I met one of my old friends.

A. watched               B. was watching          C. watch                   D. am watching

De thi ki 1 nam 2023 mon Anh lop 8 - THCS Lai Thanh

De thi ki 1 nam 2023 mon Anh lop 8 - THCS Lai Thanh

Đáp án Đề thi kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Lai Thành

De thi ki 1 nam 2023 mon Anh lop 8 - THCS Lai Thanh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 năm 2023 môn Anh lớp 8 - THCS Lai Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247