Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Hướng Hóa

Bài thi học kì 2 lớp 10 môn Văn 2021-2022 của THPT Hướng Hóa được Tuyensinh247.com đăng tải như sau:

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Hướng Hóa

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2 (0,5 điểm): Trong đoạn trích, "giặc Mông Thát" chỉ giặc nào?

Câu 3 (0,5 điểm): Trong đoạn trích, Trần Quốc Tuấn đã chỉ ra những hậu quả của sự bàng quan, hưởng lạc trong tướng sĩ khi giặc tràn sang bằng những chi tiết nào?

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Huong Hoa

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Huong Hoa

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Huong Hoa

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Huong Hoa

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Huong Hoa

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Hướng Hóa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247