Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Trường Thi

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2021-2022 trường THPT Trường Thi gồm 1 trang

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Trường Thi

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? (0.75 điểm)

Câu 2. Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? (0,75 điểm)

Câu 3. Nêu nội dung chính của văn bản? (0,75 điểm)

Câu 4. Truyện truyền kì khác truyền thuyết ở điểm nào? (0.75 điểm)

De thi ki 2 lop 10 mon Van 2022 THPT Truong Thi

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Văn 2022 THPT Trường Thi

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!