Đề thi kì 2 lớp 10 Sở GD Quảng Nam 2022 môn Văn

Đề thi kết thúc kì 2 dành cho lớp 10 của Sở GDĐT Quảng Nam năm 2021-2022 môn Ngữ Văn có thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi kì 2 lớp 10 Sở GD Quảng Nam 2022 môn Văn

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Câu 2. (0,5 điểm) Theo tác giả, việc dựng bia đá khắc tên tiến sĩ có ích lợi gì?

De thi ki 2 lop 10 So GD Quang Nam 2022 mon Van

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 Sở GD Quảng Nam 2022 môn Văn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!