Đề thi kì 2 lớp 10 THPT Lê Qúy Đôn - Đống Đa môn Toán 2022

Chi tiết bài thi kì 2 lớp 10 trường THPT Lê Qúy Đôn - Đống Đa môn Toán 2022 được đăng tải sau đây:

Đề thi kì 2 lớp 10 THPT Lê Qúy Đôn - Đống Đa môn Toán 2022

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình :( -2) + (y+3) = 25. Timtọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C).

A. I(-2;3) và R= 25.                     B. I(-2;3) và R = 5.

C. (25–3) va R = 5.                      D. (2 -3) và R =25.

De thi ki 2 lop 10 THPT Le Quy Don - Dong Da mon Toan 2022

De thi ki 2 lop 10 THPT Le Quy Don - Dong Da mon Toan 2022

De thi ki 2 lop 10 THPT Le Quy Don - Dong Da mon Toan 2022

De thi ki 2 lop 10 THPT Le Quy Don - Dong Da mon Toan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 THPT Lê Qúy Đôn - Đống Đa môn Toán 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247