Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh 2022 - THPT Phan Đăng Lưu

Đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 lớp 11 năm học 2021 - 2022 trường THPT Phan Đăng Lưu, TPHCM có đáp án chi tiết

Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh 2022 - THPT Phan Đăng Lưu 

5. The football championship is held every two years.

A. had                         B. taken                      C. organized              D. made

6. An enormous amount of money has been wasted on this project already.

A. huge                       B. small                      C. dramatic                D. reasonable

Choose the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined one

7. The president held a brief press conference.  

A. documented         B. long                        C. present                 D. short

8. The most important thing is not to make your mind occupied.

A. stressful               B. relaxed                 C. comfortable         D. free

De thi ki 2 lop 11 mon Anh 2022 - THPT Phan Dang Luu

De thi ki 2 lop 11 mon Anh 2022 - THPT Phan Dang Luu

De thi ki 2 lop 11 mon Anh 2022 - THPT Phan Dang Luu

De thi ki 2 lop 11 mon Anh 2022 - THPT Phan Dang Luu

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh 2022 - THPT Phan Đăng Lưu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!