Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh năm 2019 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 11 năm học 2018 - 2019 có đáp án được cập nhật chi tiết phía dưới.

Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh năm 2019

10. “Excuse me, but there is something about…………immediately. 

A. that I must speak to you              B. that I must speak to you about

C. which I must speak to you            D. which I must speak you about it

11. The use of more natural and renewable energy sources is needed to take the burden off our current dependence on………… 

A. solar energy       B. nuclear energy    C. wind energy        D. fossil fuels

12. A place crash in March 1968 made Gagarin’s desire………… 

A. for              B. of              C. to                D. with

De thi ki 2 lop 11 mon Anh nam 2019 co dap an

Đáp án đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh năm 2019

1-C 2-B 3-A 4-C 5-A 6-C 7-D 8-C 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-C 15-D 16-C 17-D 18-B 19-D 20-A 21-D 22-D 23-D 24-D 25-D 26-A 27-D 28-B 29-B 30-B 31-C 32-D 33-B 34-C 35-A 36-C 37-D 38-C 39-B 40-A

Theo TTHN


>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 11 môn Anh năm 2019 có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247