Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin 2018 - TH Tiến Thắng

Đề thi cuối học kì 2 môn Tin lớp 3 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Tiến Thắng có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin 2018 - TH Tiến Thắng

De thi ki 2 lop 3 mon Tin 2018 - TH Tien Thang

Đáp án đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin 2018 - TH Tiến Thắng

1.A         2. B           3. B           4. C               5. C                6.B 

7. 2 điểm

 Các bước thực hiện vẽ đường thẳng là:

Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ.

Bước 2: Chọn màu vẽ.

Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ

Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối đoạn thẳng. 

8. 2 điểm

Để có chữ

Em gõ

ă

aw

â

aa

ê

ee

ô

oo

ư

uw

đ

dd

9. Thực hành nhanh, đúng yêu cầu (3đ)       

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 3 môn Tin 2018 - TH Tiến Thắng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247