Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Hòa Hưng 3

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2017 - 2018 lớp 3 môn Toán trường tiểu học Hòa Hưng 3, Giồng Riềng.

Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Hòa Hưng 3

Em thực hiện các yêu cầu câu hỏi bên dưới theo sự hướng dẫn của thầy (cô):

1. (0,5 điểm) Số liền sau của số 6842 là:

            A. 6841.                    B. 6842.                  C. 6843.                        D. 6844.

2. (0,5 điểm) Số liền sau của số 52 368 là:

            A. 52 366.                 B. 52 367.               C. 52 368.                     D. 52 369.

3. (0,5 điểm) Số bé nhất trong các số: 3689; 3699; 3690; 3609 là:

            A. 3689.                    B. 3699.                  C. 3690.                        D. 3609.

4. (0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số: 26 878; 26 787; 26 877; 26 778 là:

            A. 26 878.                 B. 26 787.               C. 26 877.                     D. 26 778.

5. (1 điểm) Kết quả của phép chia 1273 : 6 là:

            A. 212.                      B. 212 dư 1.            C. 212 dư 2.                  D. 212 dư 3.

6. (1 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Diện tích hình chữ nhật là:

            A. 13 cm2.                B. 30 cm2.                C. 40 cm2.                      D. 50 cm2.

7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 4824 + 2416             b) 87050 – 3912              c) 1317 x 5                 d) 1284 : 4

De thi ki 2 lop 3 mon Toan 2018 - TH Hoa Hung 3

9. (1 điểm) Một cái sân dạng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m. Tính chu vi cái sân đó ?

10. (2,5 điểm) Một đội công nhân trong 4 ngày làm được 124 sản phẩm. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2018 - TH Hòa Hưng 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247