Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2020 - TH Kim Thư

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Kim Thư có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2020 - TH Kim Thư

Câu 3: Một cửa hàng có 6450l dầu. Đã bán 1/3 số l dầu đó. Hỏi cửa  hàng đã bán bao nhiêu l dầu?

            A. 2510             B. 2150                        C. 19350.                   D. 19530

Câu 4: 7m3cm= ......cm? Số thích hợp điền vào chỗ chấm.

            A.73                  B. 703                          C. 730                       D. 7003

Câu 5: Chữ số ở hàng chục nghìn trong số 79356 là :

De thi ki 2 lop 3 mon Toan 2020 - TH Kim Thu

Đáp án đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2020 - TH Kim Thư

De thi ki 2 lop 3 mon Toan 2020 - TH Kim Thu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 3 môn Toán 2020 - TH Kim Thư

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247