Đề thi kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2019 - TH Húc Nghì

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học & THCS Húc Nghì có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2019 - TH Húc Nghì 

Câu 1:(0,5điểm) Bài văn miêu tả con vật gì?

A. Đàn trâu.                          B. Chú chuồn chuồn nước.  

C. Đàn cò.                              D. Chú gà con.              

Câu 2 :(0,5điểm) Hai con mắt của chú chuồn chuồn được so sánh với hình ảnh nào? 

A. Viên bi.           B.  Thủy tinh.      C. Hòn than.  D. Giọt nước

Câu 3: (0,5điểm)  Câu “Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao !” là loại câu gì ?

A. Câu kể      B.  Câu hỏi    C.  Câu cảm               D. Câu khiến

De thi ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2019 - TH Huc Nghi

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2019 - TH Húc Nghì 

De thi ki 2 lop 4 mon Tieng Viet 2019 - TH Huc Nghi 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt 2019 - TH Húc Nghì

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!