Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - Phòng GD Cẩm Lệ

Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 lớp 4 năm học 2021 - 2022 môn Toán của phòng giáo dục Cẩm Lệ có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - Phòng GD Cẩm Lệ

Câu 4(M2) (0,5điểm). Một hình bình hành có chiều cao 2dm và độ dài đáy 10cm. Diện tích  hình bình hành đó là:

    A.  20cm2               B.  200cm2             C. 20dm2               D. 24 dm2

Câu 5 (M2)(0,5điểm).  Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi  là:

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - Phong GD Cam Le

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - Phong GD Cam Le

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - Phòng GD Cẩm Lệ

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - Phong GD Cam Le

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - Phong GD Cam Le

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - Phòng GD Cẩm Lệ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247