Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Trần Phú

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Trần Phú, Thị xã Tam Điệp năm học 2021 - 2022.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Trần Phú

Bài 1:(3 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 1. Số gồm 3 triệu, 5 nghìn 4 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 3 500 406

B. 3 005 046

C. 3 050 406

D. 3 004 506

 2. 6dm2 7 cm2 = ....... cm2. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 607

B. 67

C. 670

D. 6007

De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2022 - TH Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247