Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - Có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 có đáp án được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019

Câu 3: Hình bình hành là hình:

A. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B. Có hai cặp cạnh đối diện song song.

C. Có bốn cạnh bằng nhau.

D. Có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Câu 4:Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 17cm và 32cm. Diện tích của hình thoi là

De thi ki 2 lop 4 mon Toan nam 2019 - Co dap an

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 

De thi ki 2 lop 4 mon Toan nam 2019 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2019 - Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!