Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Biên Sơn 2019

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Biên Sơn có kèm đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Biên Sơn 2019

Câu 3.Trong các số 39 ; 45; 171 ; 270  Số chia hết cho 2 là: 

         A. 39                     B. 45                                  C. 270              D. 171

Câu 4 . Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

                      2 yến = ………..….kg                           1m2 = ....................dm2

                420 giây = ................phút                   1 năm không nhuận = ....................ngày


De thi ki 2 lop 4 mon Toan - TH Bien Son 2019

Đáp án đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Biên Sơn 2019

De thi ki 2 lop 4 mon Toan - TH Bien Son 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Biên Sơn 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!