Đề thi kì 2 lớp 7 môn Anh - Sở GD Quảng Nam 2021

Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020 - 2021 môn tiếng Anh của Sở GD Quảng Nam gồm 28 câu như sau:

Đề thi kì 2 lớp 7 môn Anh - Sở GD Quảng Nam 2021

Câu 11. He __________ his children to the zoo last Sunday

A. took                     B. takes                      C. will take                D. take

Câu 12. Nam: “How __________ is your brother?” – Mary:“He is sixty-five kilos”.

A. height                  B.heavy                      C. tall                         D. long

Câu 13. Nam is interested __________ English and Physics.

 A. to                            B. for                          C. at                            D. in

Câu 14. He is a __________ football player.     

A. skillful                  B. skill                        C. skills                      D. skillfully

De thi ki 2 lop 7 mon Anh - So GD Quang Nam 2021

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 7 môn Anh - Sở GD Quảng Nam 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!