Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2021 tỉnh Bình Dương

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh học kì 2 năm học 2020 - 2021 lớp 9 của Sở GD tỉnh Bình Dương.

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2021 tỉnh Bình Dương

24. Find the mistake in the following sentence.

The interviewer asked the enndidate if she could speak other foreign languages beside English

26. The painting..... Mr. Brown has in his house are worth around $100,000 Bagament

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2021 tinh Binh Duong

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2021 tinh Binh Duong

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2021 tinh Binh Duong

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2021 tinh Binh Duong

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2021 tỉnh Bình Dương

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!