Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Vĩnh Long (Có đáp án)

Đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2022 - 2023 lớp 9 môn tiếng Anh của Sở GD Vĩnh Long có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Vĩnh Long

Chọn câu trả lời đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các tình huống giao tiếp sau

Câu 20. A: "Excuse me, but my soup is cold."

Câu 21. A: "We're going on a trip to Ha Long Bay this occasion." - B: "Really?

Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa

Câu 22. While the boy was at the airport, he took pictures of people which were waiting

Lưu ý: Đáp án trong đề thi là của học sinh không chính xác, xem đáp án chính xác phía dưới.

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Vinh Long (Co dap an)

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Vinh Long (Co dap an)

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Vinh Long (Co dap an)

Đáp án đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Vĩnh Long

De thi ki 2 lop 9 mon Anh 2023 - So GD Vinh Long (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - Sở GD Vĩnh Long (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247