Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS THPT Lương Thế Vinh 2023

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 trường THCS THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội gồm 4 trang như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh 2023 - THCS THPT Lương Thế Vinh

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

2. The window display for the new products have been designed by the merchandising staff.

3. We had better to check the whole system before sending for the technician.

4. When she finally turned up, the train had already left the station.

5. It was fortunate that he was taken to a nearby hospital right away after the accident.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS THPT Luong The Vinh 2023

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS THPT Luong The Vinh 2023

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS THPT Luong The Vinh 2023

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS THPT Luong The Vinh 2023

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS THPT Lương Thế Vinh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247