Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Sóc Sơn 2020

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9 của phòng giáo dục huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm học 2019 - 2020 gồm 36 câu như sau:

Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Sóc Sơn 2020

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

17. She didn't hear the dog barking outside because she .... headphones

A. wore       B. was wearing      C. wearing              D. is wearing

18. Tomatoes before they are completely ripe.

A. can be picked       B. can pick         C. needn't pick           D. should be picking

19. That is Maryam, the girl visited Lan and Nya last week.

A. who           B. whom     C. whose        D. which

De thi ki 2 lop 9 mon Anh - Phong GD Soc Son 2020

De thi ki 2 lop 9 mon Anh - Phong GD Soc Son 2020

Theo TTHN

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 9 môn Anh - Phòng GD Sóc Sơn 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!