Đề thi kì 2 môn Anh lớp 8 TX Nghi Sơn 2022

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 TX Nghi Sơn 2021-2022, học sinh làm bài vào tờ giấy thi

Đề thi kì 2 môn Anh lớp 8 TX Nghi Sơn 2022

21. Do you know what........ cause air pollution? POLLUTE

22. When you game online, be ........... when you make friends' with strangers. (CARE)

23. Ao dai is the ............... dress of Vietnamese women. (TRADITION)

De thi ki 2 mon Anh lop 8 TX Nghi Son 2022

De thi ki 2 mon Anh lop 8 TX Nghi Son 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 8 TX Nghi Sơn 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247