Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 năm 2023 - Quận Hà Đông

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 của phòng giáo dục quận Hà Đông, Hà Nội.

Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 năm 2023 - Quận Hà Đông

Question 4. The writer's advice for English learners is

A writing down some words every day.

B. avoiding English to English dictionary.

C. finding a short cut to practice English.

D. using a dictionary for translation.

Question 5. Which of the following is NOT true, according to the passage?

A. We should use a translator for all unknown words.

B. We should practice speaking as much as we can.

C. We should take notes when we learn new words.

D. We should read a lot and see movies in English.

De thi ki 2 mon Anh lop 9 nam 2023 - Quan Ha Dong

De thi ki 2 mon Anh lop 9 nam 2023 - Quan Ha Dong

De thi ki 2 mon Anh lop 9 nam 2023 - Quan Ha Dong

De thi ki 2 mon Anh lop 9 nam 2023 - Quan Ha Dong

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 năm 2023 - Quận Hà Đông

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247