Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS Nguyễn Tri Phương 2019

Đề thi cuối học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Thừa Thiên Huế có đáp án năm học 2018 - 2019.

Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS Nguyễn Tri Phương 2019

Question 4: Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each unfinished sentence.

My mother told me that she could bake …..apple pie for us.

A. any              B. an                   C. a                                  D. some 

Question 5: Choose the answer (A, B, C or D) that best completes each unfinished sentence.

China …….. its first manned spacecraft into space on October 15th, in 2003.

A. launched                     B. pushed                        C. lifter                            D. gave

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS Nguyen Tri Phuong 2019

Đáp án đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS Nguyễn Tri Phương 2019

De thi ki 2 mon Anh lop 9 - THCS Nguyen Tri Phuong 2019

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

 

Theo TTHN

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Anh lớp 9 - THCS Nguyễn Tri Phương 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!