Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 10 THPT Hướng Hóa 2022 (Minh họa)

Trường THPT Hướng Hóa phát đề thi minh họa kì 2 môn Hóa cho học sinh lớp 10 2021-2022 chi tiết tại đây:

Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 10 THPT Hướng Hóa 2022 (Minh họa)

Câu 4: Kim loại tác dụng với lưu huỳnh ở nhiệt độ thường là

A. Al               B. Fe              C. Hg               D. Cu

De thi ki 2 mon Hoa lop 10 THPT Huong Hoa 2022 (Minh hoa)

De thi ki 2 mon Hoa lop 10 THPT Huong Hoa 2022 (Minh hoa)

De thi ki 2 mon Hoa lop 10 THPT Huong Hoa 2022 (Minh hoa)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 10 THPT Hướng Hóa 2022 (Minh họa)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247