Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 9 THCS Phổ An 2017

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Hóa trường THCS Phổ An, Đức Phổ năm 2017.

Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 9 THCS Phổ An 2017

A/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

   Câu 1:(2điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

    1. Tính chất vật lí của phi kim là:

          A. Dẫn điện tốt                                           B. Dẫn nhiệt tốt

          C. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém                         D. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí

    2. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Các hợp chất có trong tự nhiên là các hợp chất hữu cơ.

B. Tất cả các hợp chất có trong cơ thể sống đều là hợp chất hữu cơ.

C. Chỉ có hợp chất có trong cơ thể sống mới là hợp chất hữu cơ.

D. Chất hữu cơ có trong mọi bộ phận của cơ thể sống.

    3. Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam ancol etylic thu được 55 gam etyl axetat.

Hiệu suất của phản ứng trên là:

A. 62,5%                       B. 48,4%                        C. 91,6%                        D. 55%

    4. Axit axetic không thể tác dụng với chất nào sau đây:

A. Al                                       B. Ca(OH)2                              C. K2SO4                        D. Na2CO3

Câu2:(2 điểm) Hãy ghép mỗi nội dung thí nghiệm ở cột A với hiện tượng xảy ra ở cột B cho phù hợp

                          Cột A

                             Cột B

1. Đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3

a. Có khí thoát ra làm đục nước vôi trong.

2. Nhỏ vài giọt dung dịch axit axetic vào đá vôi

b. Không có hiện tượng gì

3. Cho vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột.

c. Xuất hiện kết tủa Ag

4. Sục khí metan vào dung dịch brom

d. Mất màu dung dịch brom

 

e. Xuất hiện màu xanh

B/ TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

Câu 1: (2 điểm) Hãy viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của các phản ứng sau:

    Tinh bột → (1)      Glucozơ →(2)  Rượu etylic →(3)       Axit axetic → (4) Etyl axetat

Câu 2 ( 2.0 điểm ): Có 3 lọ không nhãn đựng 3 dung dịch không màu: hồ tinh bột, glucozơ, ancol etylic, zacarozơ.

 Hãy nêu cách nhận biết các chất trên bằng phương pháp hóa học.

Câu 3: (2điểm ):

    Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,56 gam CO2 và 4.32 gam H2O.

a)     Xác định công thức phân tử của chất hữu cơ A biết tỉ khối của A so với Hidro là 40.

b)    Viết công thức cấu tạo của A biết có nhóm = CO và – OH.

Theo TTHN


>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Hóa lớp 9 THCS Phổ An 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!