Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Tiểu học Kim Thư 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt có đáp án chi tiết năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Kim Thư gồm 2 phần như sau:

Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Tiểu học Kim Thư 2020

1.Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào?

           a.Tả cây gạo .           b. Tả chim.            c. Tả cả cây gạo và chim.

2.Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào?

            a. Vào mùa hoa.         b.Vào mùa xuân.       c. Vào hai mùa kế tiếp nhau.

De thi ki 2 mon Tieng Viet lop 3 - Tieu hoc Kim Thu 2020

Đáp án đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Tiểu học Kim Thư 2020

De thi ki 2 mon Tieng Viet lop 3 - Tieu hoc Kim Thu 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Tiểu học Kim Thư 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247