Đề thi kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - Chuyên Amsterdam

Các em tham khảo đề thi cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2020 - 2021.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - Chuyên Amsterdam

a) Thu gọn và sắp xếp đa thức f(x) và g(x) theo lũy thừa giảm dần của biến, cho biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự do của mỗi đa thức.

b) Tìm các đa thức P(x) và k(x), biết h(x) = f(x) + g(x); k(x) = f(x)-2g(x) - 4x?.

c) Tính giá trị của đa thức f(x) khi x là số nguyên, thỏa mãn k(x) = 0.

De thi ki 2 mon Toan lop 7 nam 2021 - Chuyen Amsterdam

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - Chuyên Amsterdam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247