Đề kì 2 lớp 8 môn Toán 2022 - TX Nghi Sơn

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 8 của phòng giáo dục thị xã Nghi Sơn.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 8 - TX Nghi Sơn 2022

Câu 2: Phương trình 5x+1=0 có nghiệm là:

Câu 4: Trong các bất phương trình sau, đâu là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

Câu 6: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'D' nếu có tỉ lệ thức:

Câu 8: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần lượt là: a, 2a, 4a thể tích của hình hộp chữ
nhật đó là:

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De ki 2 lop 8 mon Toan 2022 - TX Nghi Son

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề kì 2 lớp 8 môn Toán 2022 - TX Nghi Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247