Đề thi kì 2 môn Toán TX Ninh Hòa lớp 7 2022

Đề thi kì 2 môn Toán của TX Ninh Hòa cho lớp 7 2021-2022 có thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi kì 2 môn Toán TX Ninh Hòa lớp 7 2022

Câu 10. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Góc ở đáy trong một tam giác cân luôn là góc nhọn.

B. Tam giác vuông cân luôn có một góc bằng 45°.

C, Tam giác cần có một góc bằng 60% là tam giác đều,

D. Nếu hai tam giác cân có hai góc ở đình bằng nhau thì hai tam giác cân đó bằng nhau.

De thi ki 2 mon Toan TX Ninh Hoa lop 7 2022

De thi ki 2 mon Toan TX Ninh Hoa lop 7 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán TX Ninh Hòa lớp 7 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247