Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Nuyễn Đình Chiểu 2022

Trường THPT Nuyễn Đình Chiều tổ chức thi cuối học kì 2 năm học 2021 - 2022, môn Văn cho học sinh khối 10 chi tiết dưỡi đây, các em cũng tham khảo:

Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Nuyễn Đình Chiểu 2022

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Câu 2.Trong đoạn trích, câu chuyện diễn ra vào thời vua nào?

Câu 3. Hành động nào của đội ( chồng đã thấu đến Thiên tào?

Câu 4. Theo anh/chị đó chồng trong đoạn trích là người như thế nào ?

Câu 5. Nếu tác dụ của chi tiết ki ảo được sử dụng trong hai câu thơ sau:
Lồng thành thấu đến Thiên tào,
Sai Văn Xương xuống kíp vào đầu thai.

Câu 6. Từ đoạn trích trên, anh/chị rút ra được bài học gì cho bản thân?

De thi ki 2 mon Van 10 - THPT Nuyen Dinh Chieu 2022

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Nuyễn Đình Chiểu 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!