Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Sông Mã 2022

Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 10 năm học 2021 - 2022 của Sở GD và ĐT Sơn La , trường THPT Sông Mã, gồm phần đọc hiểu và phần làm văn chi tiết như sau:

Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Sông Mã 2022

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?

Câu 2 (0.5 điểm). Theo tác giả, suy cho cùng điều chúng ta muốn là gì?

Câu 3: (0,5 điểm). Theo đoạn trích người có cách định nghĩa về thành công như thế nào?

Câu 4 (0,75 điểm). Vì sao tác giả cho rằng: Quan niệm thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng?

Câu 5 (0,75 điểm). Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn trích sau “ Có người gắn thành công với sự giàu có về tiền bạc, quyền lực, tài cao học rộng, có người lại cho rằng có một gia đình êm ấm, con cái nên người là thành

De thi ki 2 mon Van 10 - THPT Song Ma 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Văn 10 - THPT Sông Mã 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!