Đề thi kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Thái Phiên 2022

Đề thi chính thức học kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Thái Phiên 2021-2022 có 2 phần đọc hiểu và làm văn

Đề thi kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Thái Phiên 2022

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2: Theo đoạn trích, vì sao các tướng sĩ của ta chưa phá thành ngay?

Câu 3: Trong đoạn trích, tác giả đã chỉ ra sựyếu thế nào của quân giặc so với quân ta?

De thi ki 2 mon Van lop 10 THPT Thai Phien 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Văn lớp 10 THPT Thái Phiên 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!