Đề thi kì 2 môn Văn PTDT NT THCS&THPT Huyện Thuận Châu lớp 10 2022

Bài thi cuối kì 2 môn Văn trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Huyện Thuận Châu lớp 10 2021-2022

Đề thi kì 2 môn Văn PTDT NT THCS&THPT Huyện Thuận Châu lớp 10 2022

Câu 4 (0,5 điểm). Nêu hiệu quả của phép đổi được sử dụng trong hai câu:

Chàng thì đi cõi xa mưa gió,

Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn.

Câu 5 (1,0 điểm). Anh/Chị hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ sau?

Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,

Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.

De thi ki 2 mon Van PTDT NT THCS&THPT Huyen Thuan Chau lop 10 2022

De thi ki 2 mon Van PTDT NT THCS&THPT Huyen Thuan Chau lop 10 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Văn PTDT NT THCS&THPT Huyện Thuận Châu lớp 10 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247