Đề thi kì 2 THPT Nguyễn Chí Thanh 2022 lớp 10 môn Văn

THPT Nguyễn Chí Thanh thuộc Sở giáo dục và đào tạo Khánh Hòa đã tổ chức thi kì 2 2021-2022 cho học sinh lớp 10 môn Văn cụ thể dưới đây:

Đề thi kì 2 THPT Nguyễn Chí Thanh 2022 lớp 10 môn Văn

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản? Nêu đặc trưng của phong cách ngôn ngữ đó?(1,0 điểm)

Câu 2: Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ chính được sử dụng trong văn bản.
(1,0 điểm)

De thi ki 2 THPT Nguyen Chi Thanh 2022 lop 10 mon Van

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 THPT Nguyễn Chí Thanh 2022 lớp 10 môn Văn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247