Đề thi kì 2 THPT Nho Quan A lớp 10 môn Văn 2022

THPT Nho Quan A tổ chức kì thi cuối học kì 2 cho học sinh khối lớp 10 môn Văn năm 2021-2022

Đề thi kì 2 THPT Nho Quan A lớp 10 môn Văn 2022

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo đoạn trích, Phạm Tử Hư được giới thiệu như thế nào?

Câu 3. Những hành động nào khiến Dương Trạm được Đức Đế quân khen là có bụng tốt?

De thi ki 2 THPT Nho Quan A  lop 10 mon Van 2022

De thi ki 2 THPT Nho Quan A  lop 10 mon Van 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 THPT Nho Quan A lớp 10 môn Văn 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247