Đề thi KSCL đầu năm 2021 môn Lý lớp 9 - Phòng GD Vĩnh Tường

Đề thi KSCL đầu năm học 2021 - 2022 môn Vật Lý khối lớp 9 của Phòng GD Vĩnh Tường gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút.

Đề thi KSCL đầu năm 2021 môn Lý lớp 8 - Phòng GD Vĩnh Tường

Câu 1: Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào sai?

A. Ròng rọc động: lợi 2 lần về lực thiệt 2 lần về đường đi không cho ta lợi về công.

B. Ròng rọc cố định: chỉ có tác dụng đổi hướng của lực và cho ta lợi về công.

C. Đòn bẩy: lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại, không cho ta lợi về công.

D. Mặt phẳng nghiêng: lợi về lực, thiệt về đường đi, không cho ta lợi về công.

De thi KSCL dau nam 2021 mon Ly lop 9 - Phong GD Vinh Tuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm 2021 môn Lý lớp 9 - Phòng GD Vĩnh Tường

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!