Đề thi KSCL đầu năm 2021 TH Tam Hồng 1 - môn Tiếng Việt lớp 4

Đề thi KSCL đầu năm học 2021 trường TH Tam Hồng 1 môn Tiếng Việt lớp 4 gồm 02 phần Đọc hiểu - Đọc Tiếng và phần kiểm tra viết.

Đề thi KSCL đầu năm 2021 TH Tam Hồng 1 - môn Tiếng Việt lớp 4

Câu 5. Kể tên ba môn nghệ thuật mà em biết.

Câu 6. Đặt dấu phẩy thích hợp vào câu văn sau:

Mùa xuân hoa mai hoa vạn thọ khoe sắc vàng tươi.

Câu 7. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi : Để làm gì? Nhiều người phải trèo lên những cây cao gần đây xem cho rõ.

De thi KSCL dau nam 2021 TH Tam Hong 1 - mon Tieng Viet lop 4

De thi KSCL dau nam 2021 TH Tam Hong 1 - mon Tieng Viet lop 4

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm 2021 TH Tam Hồng 1 - môn Tiếng Việt lớp 4

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!