Đề thi KSCL đầu năm 2022 môn Toán 8 - THCS Nam Hồng

Tham khảo bên dưới đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 8 của trường THCS Nam Hồng, Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Đề thi KSCL đầu năm 2022 môn Toán 8 - THCS Nam Hồng

Câu 6. Bộ ba độ dài đoạn thẳng nào sau đây không phải là ba cạnh của một tam giác?

B. 12cm; 14cm; 16cm              A. 7cm: 8cm: 9cm

C. 9cm: 12cm; 18cm                D. 2cm; 3cm; 7cm

Câu 7. Tam giác ABC vuông tại A có AC = 12em; BC = 15cm. độ dài cạnh AB là:

A. 7cm          B. 8cm           D. 10cm            C. 9cm

De thi KSCL dau nam 2022 mon Toan 8 - THCS Nam Hong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm 2022 môn Toán 8 - THCS Nam Hồng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247