Đề thi KSCL đầu năm lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Nội dung đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 trường THPT Thuận Thành số 1 như sau:

Đề thi KSCL đầu năm lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Question 2. Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

C. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

D. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

De thi KSCL dau nam lop 11 mon Anh 2021 - THPT Thuan Thanh so 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm lớp 11 môn Anh 2021 - THPT Thuận Thành số 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247