Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 TH Đại Đồng môn Toán năm 2021

Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 trường Tiểu học Đại Đồng môn Toán năm 20220 - 2021 gồm 05 câu hỏi, học sinh làm đề kiểm tra khảo sát tron thời gian 40 phút.

Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 TH Đại Đồng môn Toán năm 2021

1/ a. Số bé nhất có một chữ số là :......

b. Số lớn nhất có hai chữ số là: ............

c. Số liền sau của 99 là :.............

d. Số liền trước của 90 là: .............

De thi KSCL dau nam lop 2 TH Dai Dong mon Toan nam 2021

De thi KSCL dau nam lop 2 TH Dai Dong mon Toan nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm lớp 2 TH Đại Đồng môn Toán năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!