Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn huyện Kim Sơn 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Văn huyện Kim Sơn năm học 2017-2018 gồm 3 câu dưới hình thức tự luận, cụ thể như sau

Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn huyện Kim Sơn năm 2018

Câu 1 (3 điểm):

a) Phân biệt điểm giống nhau và khác nhau giữa câu đặc biệt và câu rút gọn?

b) Trong 2 câu tục nhữ sau, câu nào là câu rút gọn, thành phần nào của câu được rút gọn, rút gọn như vậy để làm gì? Hãy khôi phục lại?

- Người ta là hoa đất.

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

De thi KSCL dau nam lop 8 mon Ngu van huyen Kim Son 2018De thi KSCL dau nam lop 8 mon Ngu van huyen Kim Son 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm lớp 8 môn Ngữ văn huyện Kim Sơn 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!