Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 10 năm 2021 - 2022

Tham khảo và thử sức với đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 10 năm học 2021 - 2022 được đăng tải dưới đây.

Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 10 năm 2021 - 2022

Question 08. Which of the following is not mentioned in the passage as an alternative source of energy?

A. Geothermal power              B. Synthetic fuels

C. Burning of garbage             D. Electricity

Question 09. In the second paragraph, the phrase "synthetic fuels" could best be replaced by which of the following?

De thi KSCL dau nam mon Anh lop 10 nam 2021 - 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 10 năm 2021 - 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247