Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 12 năm 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2021 - 2022 của trường THPT Thuận Thành số 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 12 năm 2021 - THPT Thuận Thành số 1

Question 31: What will you do if Jack is out when you come?', he asked.

A. She asked me what I would do if Jack was out when I came

B. She asked me what would I do if Jack was out when I came

C. She asked me what Jack would do if I was out when he came

D. She asked me what I will do if Jack is out when I come

De thi KSCL dau nam mon Anh lop 12 nam 2021 - THPT Thuan Thanh so 1

De thi KSCL dau nam mon Anh lop 12 nam 2021 - THPT Thuan Thanh so 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm môn Anh lớp 12 năm 2021 - THPT Thuận Thành số 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247