Đề thi KSCL đầu năm môn Lý lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

Tuyensinh247 cập nhật và đăng tải bên dưới đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Vật Lý lớp 11 của trường THPT Hàn Thuyên năm học 2022 - 2023 có đáp án.

Đề thi KSCL đầu năm môn Lý lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

Câu 12: Trong hệ cô lập của các vật, chọn đáp án đúng?

A. Thế năng của các vật trong hệ luôn không đổi

B. Lực tác dụng vào mỗi vật trong hệ luôn không đổi

C. Tổng động lượng của các vật trong hệ luôn không đổi

D. Động năng của các vật trong hệ luôn không đổi

De thi KSCL dau nam mon Ly lop 11 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De thi KSCL dau nam mon Ly lop 11 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De thi KSCL dau nam mon Ly lop 11 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De thi KSCL dau nam mon Ly lop 11 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

De thi KSCL dau nam mon Ly lop 11 THPT Han Thuyen 2022 - Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm môn Lý lớp 11 THPT Hàn Thuyên 2022 - Có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247