Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Tuyensinh247 đăng tải dưới đây đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) năm học 2021 - 2022.

Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

Câu 7. Cho hàm số y. Khẳng định nào sau đây là khẳng đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;1) và đồng biến trên khoảng (1;2).

B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2;1) và nghịch biến trên khoảng (1; 2).

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;-2) và đồng biến trên khoảng (-2;2).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2;-2) và nghịch biến trên khoảng (-2;2).

De thi KSCL dau nam mon Toan lop 12 - THPT Thuan Thanh 1 nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi KSCL đầu năm môn Toán lớp 12 - THPT Thuận Thành 1 năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247